Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Cam Lộ - Quảng Trị
qti-camlo-thcstranhungdao@edu.viettel.vn